Werfreglement

 • Roken en open vuur is ten strengste verboden in de werkplaatsen en de loodsen
 • Diverse soorten afval dienen in speciaal daarvoor geplaatste containers te worden gedeponeerd
 • Chemisch afval alleen deponeren bij toezien van één van de werknemers
 • Het is verboden auto's voor de deuren van de loodsen te plaatsen
 • Het is verboden auto's in de loodsen te plaatsen
 • Auto's mogen alleen in de loodsen om te laden en te lossen
 • Werkzaamheden met grote vervuiling melden bij de Directie
 • Werkzaamheden door andere bedrijven dan Jachtwerf Delta melden bij de Directie
 • De werf is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan jachten tijdens winterberging
 • De werf is niet aansprakelijk voor schade tijdens hijswerken en transport en stalling
 • De eigenaar moet verzekerd zijn tegen schade van deze werkzaamheden
 • De werf is niet aansprakelijk voor schade door brand in werkplaats of loodsen
 • Calamiteiten altijd melden bij de Directie
 • Schade of ongevallen altijd melden bij de Directie
 • Bij brand de daarvoor bestemde brandblussers of brandslangen gebruiken
 • Verwarmingen en kachels alleen tijdens toezicht laten branden
 • Het is niet toegestaan stekkers in de stopcontacten te laten zitten bij verlaten van het gebouw
 • Verlichting vergeten uitdoen wordt doorberekend bij schuldige klant

 

Bij vragen over dit reglement kunt u terecht bij de Gebr. Vermeire, Directie Jachtwerf Delta